HNRK 65 „65-aastased kogemused – tänapäevased teadmised – hästi hoitud oskused“

2023. aastal täitub juba 65 aastat ajast, kui loodi SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus. HNRK roll ühiskonnas on jätkuvalt pingutada selle nimel, et tänu meie pühendunud tööle, oleks meil rohkem toimekaid ja rahulolevaid inimesi kaasaegse neurorehabilitatsiooni tulemusena. Meie oskusteave, kaasaegsus, mitmekülgsus ja patsiendikesksus on kindlasti märksõnad, mis on osa HNRK DNAst- tunnused, mis teevad HNRKst tunnustatud neurorehabilitatsiooni kompetentsikeskuse nii Baltikumis kui Põhjamaades. Kuid mõistagi on meil palju väljakutseid, nagu meditsiinis tervikuna – üks peamistest on leida, innustada ja kaasata noori, kes viiksid edasi seda pärandit, mida me oleme viimased 65 aastat Haapsalus maailmatasemel edendanud. 65 aastased kogemused, tänapäevased teadmised ja hästi hoitud oskused on märkimisväärne väärtuste kogum, mis pakub võimaluse kujundada neurorehabilitatsiooni valdkonna arengut rahvusvahelises meeskonnas. Juubeliaastale kohaselt, soovime kaasata kolleege ja partnereid ning jagada kogemusi, teadmisi ja oskuseid läbi koolituste, seminaride ning sünnipäeva-aasta kulminatsioonina HNRK 65 Taastusravi juubelikonverentsil, mis toimub 7. septembril 2023 Haapsalus.

Kohtumiseni Haapsalus
Toomas Danneberg
Juhatuse esimees

Kuidas saada ravile

Loe täpsemalt, kuidas saada statsionaarsele, ambulatoorsele või tasulisele taastusravile HNRK-s.

65-aastased kogemused, tänapäevased teadmised, hästi hoitud oskused.