Ligipääsetavuse teatis

HNRK-65-JUUBELIKONVERENTS

Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus tähistab juubeliaastat. Taastusravikeskuse asutamisest möödub 65. aastat. Väärika vanuse tähistamiseks toimub septembrikuu alguses Haapsalu Kultuurikeskuses, 7. septembril juubelikonverents. Juubelikonverents on ühendatud 6. septembril aset leidva Eesti Haiglate Liidu iga-aastase konverentsiga, millel ka märkimisväärne 10. toimumiskord.

HNRK juubelikonverentsi kava on ajas täienev, kuid tutvustab igal juhul HNRK praeguse olemise alustalasid: 65-aastaseid kogemusi, tänapäevaseid teadmisi ja hästi hoitud oskuseid.

 


 

9.00-9.30Hommikukohv ja kogunemine
9.30 – 9.40Sissejuhatus.Toomas Danneberg, HNRK juhatuse esimees
Liikumispaus
1. sessioon: KOGEMUSED
9.45 – 10.00Videoettekanne: HNRK inimeste kogemusest taastusravis töötamisega.
10.00 – 10.20Patsiendi kogemuslugu peaajukahjustusega patsiendilt.Kaili Kuulmata
10.20 – 10.40Patsiendi kogemuslugu lapsevanemalt.Reelika Kald, Maironi ema
10.40 – 11.10Patsiendi kogemuslugu seljaajukahjustusega patsiendilt.Hegert Mölder
Lõuna
2. sessioon: TEADMISED
12.00 – 12.30

 

Taastusravi uurimine – väljakutsed ja võimalused.Kadri Englas, HNRK arendus- ja kvaliteedijuht, Otago ülikooli meditsiiniteaduste doktorant
12.30-13.00Kõrgtehnoloogia kasutamisest neurorehabilitatsioonis tõenduspõhiselt.Mari-Liis Ööpik-Loks, HNRK teenuste juht ja füsioterapeut
13.00-13.30

 

Kogemuspõhine tagasiside taastusravist – kuidas seda küsida?Liis Piirsoo, HNRK füsioterapeut
Tervislik turgutuspaus
3. sessioon: OSKUSED
14.00 – 14.30Neurodevelopmental treatment – practical evidence-based approach to supporting patients every-day goals.Cathy Hazzard, NDT instructor and long-term mentor for HNRC
14.30 – 15.00Videoloeng: ‘Its all about the small steps” How to make personalised self-management support work for everyone’Prof Fiona Jones, Founder and CEO of Bridges Self-Management Ldt, mentor for HNRC
Liikumispaus
15.10 – 15.40Biotagasiside kasutamine patsiendi igapäevategevuste taastamisel – juhtumianalüüside näitel.Siiri Siimenson, HNRK spinaalse rehabilitatsiooni osakonna tegevusterapeut ja Riina Mõim, HNRK spinaalse rehabilitatsiooni osakonna füsioterapeut
15.40 – 16.10Aktiivsus neurorehabilitatsioonis – mis see on ja kuidas seda tagada?Ines Margato, HNRK neurorehabilitatsiooni osakonna juht, füsioterapeut
16.10-16.20Lõpetus.

 

 

Suur tänu kõigile Konverentsil osalenutele!

Konverentsi ettekanded leiad siit:

Toomas_Danneberg_HNRK_07.09.2023.pdf

Kadri_Englas_Taastusravi_uurimine_07.09.2023.pdf

Mari_liis_Ööpik_Loks_Korgtehnoloogia-kasutamisest-neurorehabilitatsioonis-toenduspohiselt_07.09.2023.pdf

Liis_Piirsoo_Kogemuspohine_tagasiside_07.09.2023.pdf

Cathy_Hazzard_NDT_method_07.09.2023.pdf

Siiri_Siimenson_Riina_Mõim_Biotagasiside_ADL_tegevused_07.09.2023.pdf

Ines_Margato_Aktiivsus_neurorehabilitatsioonis_07.09.2023.pdf

 


 

Kuidas saada ravile

Loe täpsemalt, kuidas saada statsionaarsele, ambulatoorsele või tasulisele taastusravile HNRK-s.

65-aastased kogemused, tänapäevased teadmised, hästi hoitud oskused.