HNRK taasalustab sotsiaalse rehabilitatsiooni pakkumist.

1.veebruaril 2019. a. taasalustab HNRK sotsiaalse rehabilitatsiooni pakkumist.

HNRK ja Sotsiaalkindlustusameti (SKA) poolt allkirjastatud koostöölepe mitte ainult ei algata taas sotsiaalse rehabilitatsiooni alustamist, vaid kinnitab ka vastastikkust valmidust teenuste korraldamiseks viisil, mis piloteerib vähem bürokraatlikku ning rohkem teenuse osutajale vastutust andvat lähenemist.

HNRK osutab sotsiaalset rehabilitatsiooni ambulatoorselt ning eelistatult pikaajalise toetava teenusena kliendi sotsiaalsete eesmärkide saavutamisel abiks olemiseks. HNRK sihtgrupiks on kesknärvisüsteemi kahjustusest või haigusest tingitud häirega lapsed ja täiskasvanud, kellele on määratud puue.

Täpsemat infot saab lugeda siit.

Sotsiaalne rehabilitatsioon on sotsiaalteenus, mis mõeldud puudega või piiratud töövõimega inimese toetamiseks igapäevaeluga toimetulekul. SRT kaudu inimene ja pere õpivad, kuidas saada igapäevaselt hakkama terviseseisundist tingitud erivajadustega. Sotsiaalsele rehabilitatsiooniteenusele tulles on oluline mõelda läbi, milleks seda teenust tarvis on ehk mida soovitakse teenusega saavutada. Samuti on tähtis meeles pidada, et sotsiaalne rehabilitatsioon ei ole mõnuteenus – sanatooriumi või spa-tuusik – vaid mitme spetsialisti või erinevate sekkumiste kaasatuse vajadusega lähenemine, et leida lahendused inimese igapäevaelus ette tulevatele keerukustele.

  • Sotsiaalset rehabilitatsiooni rahastab Sotsiaalkindlustusamet (SKA). Täpsemad teenuse osutamise tingimused ning reguleerivad õigusaktid on nähtavad siit

Kuidas saada ravile

Loe täpsemalt, kuidas saada statsionaarsele, ambulatoorsele või tasulisele taastusravile HNRK-s.

60-aastased kogemused, tänapäevased teadmised, hästi hoitud oskused.