Ligipääsetavuse teatis

Konverents “Teadus, sport ja meditsiin XI”

08.-10.09 toimus Tartus konverents “Teadus, sport ja meditsiin XI”, kuhu esitasime posterettekande rikastatud keskkonnast HNRK-s: “Enriched environment at Haapsalu Neurological Rehabilitation Centre”. Lisaks tegi Kadri Englas suulise ettekande “Engaging practices in neurorehabilitation (neurological physiotherapy) to support self-management”, mis käsitles tõenduspõhist praktikat patsientide enesega toimetuleku oskuste toetamiseks neuroloogilises taastusravis.
QR koodi skanneerides avaneb rikastatud keskkonna kontseptsiooni põhjal loodud terviseraja videotutvustus!

Kuidas saada ravile

Loe täpsemalt, kuidas saada statsionaarsele, ambulatoorsele või tasulisele taastusravile HNRK-s.

65-aastased kogemused, tänapäevased teadmised, hästi hoitud oskused.