PRESSITEADE: Alates 1. oktoobrist juhib Haapsalu Neuroloogilist Rehabilitatsioonikeskust Kadri Englas

PRESSITEADE
24.08.2018

Alates 1. oktoobrist juhib Haapsalu Neuroloogilist Rehabilitatsioonikeskust Kadri Englas

Sihtasutuse Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus nõukogu valis oma 23.08.2018 toimunud koosolekul järgmiseks HNRK juhiks Kadri Englase, kes asub ametisse 1. oktoobril 2018. Nõukogu hindab kõrgelt Priit Eelmäe poolt HNRK juhina aastail 2008-2018 saavutatut. Nõukogu rahuldas Priit Eelmäe lahkumispalve seoses tema valimisega Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse esimeheks. Kadri Englase kasuks rääkis Haapsalu NRK toimimise sügav tunnetus, mis on kujunenud aastatepikkuse tööga HNRK füsioterapeudi, osakonnajuhataja ja arendus- ja kvaliteedijuhina. Kadri Englase visioon HNRK tulevikule on seniseid väärtuseid hoidev ning suunatud arengutele väga kõrge kvaliteediga taastusravi- ja rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks. Kadri Englas on siiani märkimisväärselt panustanud HNRK arengutesse, aidates nii visiooni kujundamisel kui toimivate praktiliste lahenduste leidmisel. “Ma tean, et HNRK-l on võimekus pakkuda maailmatasemel taastusravi- ja rehabilitatsiooniteenust ning usun, et Eesti inimesed väärivad seda. Näen võimalusi, kuidas teenuse osutamist arendada tõenduspõhisemaks ja patsiendikesksemaks ning – teades seal töötavaid inimesi – ootan põnevusega, milliste lahendusteni koos jõuame,” ütleb Kadri Englas. HNRK uue juhi volitused kestavad aastani 2023.

Kadri Englas lõpetas Tartu Ülikooli füsioteraapia erialal 2007. aastal ning samas magistriõpingud 2009. aastal. Tema uuringud olid seotud imikute motoorse arengu hindamisega praktilises kliinilises olukorras. 2016. aastal omandas Kadri teadusmagistrikraadi füsioteraapias ja juhtimises Brightoni ülikoolis Suurbritannias, uurimisteemaks eesmärgipüstitamine rehabilitatsioonis ja füsioteraapias. Hetkel on Kadri Otago Ülikooli doktorant, tema uurimistöö keskpunktiks on traumaatilise ajukahjustuse järgse rehabilitatsiooni sekkumiste tõenduspõhisus.
Kadri Englas on olnud aastatel 2014 – 2017 Eesti Füsioterapeutide Liidu juhatuses ning aastatel 2016-2018 Maailma Füsioteraapia Konföderatsiooni Euroopa regiooni EU asjade töögrupi valitud liige.

Jaan Kõrgesaar, Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse nõukogu esimees
jaan.korgesaar@ut.ee
info@hnrk.ee

Kadri Englas
kadri.englas@hnrk.ee
+372 5333 7523
Kadri Englas on Eestis tagasi alates 17. septembrist 2018. aastal. Enne seda on eelistatud pöördumised e-posti teel. Ajavahe Eesti ja Uus-Meremaa vahel on 9 tundi.

Kuidas saada ravile

Loe täpsemalt, kuidas saada statsionaarsele, ambulatoorsele või tasulisele taastusravile HNRK-s.

60-aastased kogemused, tänapäevased teadmised, hästi hoitud oskused.