Ligipääsetavuse teatis

Pressiteade: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool alustab uut õppeaastat rohkem kui 700 uue õppuriga kolmes kohas Eestis

PRESSITEADE
4.09.2022
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool alustab uut õppeaastat rohkem kui 700 uue õppuriga kolmes kohas Eestis

Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis alustavad sügisel õpinguid esmakursuslased kolmes kohas Eestis: 4. septembril Tallinnas ja Haapsalus ning 5. septembril Kohtla-Järve struktuuriüksuses. Kokku alustab kõrgkoolis õpinguid üle 700 uue õppuri.
Rakenduskõrgharidusõppes alustavad esmakursuslased õpinguid õe, ämmaemanda, optometristi, farmatseudi, hambatehniku, tegevusterapeudi ja tervisedenduse õppekavadel. Kutseõppes alustatakse õpinguid hooldustöötaja, lapsehoidja, hambaraviassistendi, tegevusjuhendaja ja tervishoiusekretäri õppekavadel ning magistriõppes terviseteaduse õppekaval.
Haapsalus esmaspäeval, 4. septembril kell 14 algaval avaaktusel Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses (Sadama 16) alustab õpinguid Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tegevusterapeudi õppekava Haapsalu õpperühm. Tegemist on Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse ja Eesti Tegevusterapeutide Liidu ühisprojektiga. Kokku alustab Haapsalu õpperühmas õpinguid 25 tudengit.
„Me oleme uhked ja tänulikud, et suudame pakkuda kvaliteetset tervishoiu valdkonna haridust eri piirkondades Eestis,“ ütles Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppeprorektor Ulvi Kõrgemaa, lisades: „Uued regionaalsed õpperühmad Haapsalus ja Kohtla-Järvel näitavad meie pühendumust Eesti tervishoiu haridusele ja piirkondliku arengu toetamisele. Oleme kindlad, et meie uued õppurid saavad olema valdkonna parimad spetsialistid.“
„Eesti Vabariigi president Alar Karis on ühes oma kõnes toonud välja järgmise mõtte: „Meie eesmärk peab olema tark ja haritud rahvas ning teekond targa rahvani käib kooli kaudu. Needsamad kriisid, mis meie ühiskonda praegu oma küünte vahel hoiavad, iseloomustavad hästi, mille jaoks peame suutma noori ette valmistada,“ ütles Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse juhatuse esimees Toomas Danneberg. „Tegevusteraapia õppe alustamine Haapsalus, HNRK-s on märgilise tähendusega sündmus, mis kannab endas taastusravi ja tegevusteraapia tippspetsialistide arengu eesmärki, ning mis ühtlasi toetab ka Läänemaa tervisemajanduse kui kompetentsikeskuse kujunemist tervikuna. Tegevusterapeudiks õppimine ja areng kliinilises keskkonnas on kaasaegse õpikäsitluse lahutamatu osa ning teha seda neurorehabilitatsiooni valdkonna juhtivas keskuses on ühine võimalus ja väljakutse meile ja üliõpilastele,“ lisas Toomas Danneberg.
„„Kas sa saaksid osutada tegevusteraapia teenust ühele Hiiumaa lapsele, kes käib minu juures Tallinnas tegevusteraapias?” – see hiljuti kuuldud lause peegeldab praegust olukorda mitmetes Eesti piirkondades (sh Lääne-Eestis, eriti saartel). Ühtlasi on see põhjus, miks Haapsalus õpperühm avatakse,“ ütles Eesti Tegevusterapeutide Liidu juhatuse aseesimees Anne-Mari Rebane. „Jääme lootma, et kui nelja aasta pärast Haapsalu õpperühm lõpetab, ei pea enam ükski Lääne-Eesti lapsevanem või teenust vajav täiskasvanu võtma ette teed teise maakonda, vaid saab tegevusteraapiat kodu lähedal,“ avaldas Anne-Mari Rebane lootust.
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool on rahvusvaheliselt tunnustatud tervise- ja heaoluvaldkonnas koolitust pakkuv riiklik rakenduskõrgkool, mille missioon on tagada tervise- ja heaoluvaldkonna spetsialistide järjekestvus, arendada siseriiklikku ja rahvusvahelist koostööd ning viia läbi uurimis- ja arendustegevust. Kõrgkoolil on struktuuriüksus Kohtla-Järvel ning õppetöö toimub ka teistes regionaalsetes üksustes (nt Pärnus, Kuressaares, Haapsalus jm).

Kuidas saada ravile

Loe täpsemalt, kuidas saada statsionaarsele, ambulatoorsele või tasulisele taastusravile HNRK-s.

65-aastased kogemused, tänapäevased teadmised, hästi hoitud oskused.