Ligipääsetavuse teatis

Töötajale

Väärtuspakkumine HNRK töötajale 

HOOLIME SINUST JA SU PEREST

 • Spordikompensatsioon (sportimisvõimalused koostöös Haapsalu Linna Spordibaasidega
 • 33 eurot kuus töötajale, kelle lepinguline töökoormus on suurem kui 0,5;
 • 17 eurot kuus töötajale, kes töötab koormusega 0,5 või vähem või kelle tööülesannete täitmine on peatunud (lapsehoolduspuhkusel olevad töötajad).

Võimalustega saab lähemalt tutvuda veebilehel: https://hsb.ee/et/spordirajatised

 • Maijooks ja sügisjooks – maksame osalemistasu ja korraldame transpordi
 • Massaaž soodushinnaga -25% hinnast, vabade aegade olemasolul. Broneeri aeg registratuuris.
 • Elektri- ja magnetravi tasuta – kokkuleppel arstiga, näidustuse olemasolul.
 • Terviseuuring A spordiarsti vastuvõtt ja uuring soodushinnaga -30%. Aja saab broneerida registratuurist.
 • Prillide maksumuse osaline hüvitamine riskianalüüsi alusel (eelduseks et inimene töötab keskmiselt vähemalt 50% oma tööajast kuvariga – summa kuni 150€, üks kord kolme aasta jooksul)
 • Psühholoogiline nõustamine vastavalt olukorrale ja vajadusele kas meie oma psühholoog või abi väljastpoolt – pöördu oma vahetu juhi või personalijuhi poole
 • Juubeli puhul lilled
 • Tööjuubeli puhul lilled ja tänukiri
 • Ametipäevadel väike üllatus
 • Töötajate suvepäev ja jõulupidu – osalemine tasuta
 • Personaliüritused ja väikesed üllatused nt sõbrapäeva tähistamine, matk, linnuvaatlus jne
 • Teatrikülastused – buss tasuta, piletid organiseerib tööandja. (Pileti maksab töötaja ise.)
 • 1 vaba päev poolaastas – täistööajaga E-R töötavatele inimestele.
 • Lisapuhkus pikaajalise töösuhte korral. 10-19 aastat tööstaaži HNRK-s- 2 puhkusepäeva, 20 ja enam tööaastat – 5 puhkusepäeva.
 • Koolitustoetus augustis
 • Jõulutoetus detsembris
 • Töötajate lastele kuni 14 a k.a jõulupidu ja kommipakk
 • Abiellumise puhul kingitus
 • Lapse sünni puhul kingitus
 • Matusetoetus 250 €

TOETAME SINU ARENGUT

 • Tugi sisseelamisel
 • Vajadusel keeleõppe toetamine
 • Erinevad sisekoolitused nii erialast arengut kui isiklikku arengut toetavad
 • Tööalastel koolitustel ja konverentsidel osalemise võimalus (eelnevalt läbi rääkida oma osakonna juhiga, siduvusleping alates 600 eurot maksvate koolituste puhul.
 • Õppepuhkuse kasutamise võimalus
 • Kooli lõpetamise puhul lilled

Kuidas saada ravile

Loe täpsemalt, kuidas saada statsionaarsele, ambulatoorsele või tasulisele taastusravile HNRK-s.

65-aastased kogemused, tänapäevased teadmised, hästi hoitud oskused.