Ligipääsetavuse teatis

Toetusfond

HNRK Toetusfondi eesmärk on

  • taastusravi- ja rehabilitatsiooniteenuste arendamine ja kättesaadavuse parandamine ning ravitöö toetamine Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses.
  • Taastusravi- ja rehabilitatsioonialase erialahariduse ja teaduse toetamine ning arendamine Eestis.
  • Tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna igakülgse arendamise toetamine Eestis eesmärgiga edendada ühiskonna teadlikkust taastusravi- ja rehabilitatsioonivaldkonnast ja sellega seotud sotsiaalsetest probleemidest.

Selleks otsib HNRK Toetusfond kodu- ja välismaiseid sponsoreid, korraldab heategevusüritusi ja -projekte, kogub toetuseid eraisikutelt, ettevõtetelt ja teistelt, kes soovivad olla abiks. Ühtlasi koordineerib HNRK Toetusfond koostöös HNRK-ga toetussummade kasutamist parimal moel ja vajaliku eesmärgi täitmise nimel.

Kui tunned, et soovid anda oma panuse, on see võimalik, kui teed ülekande HNRK Toetusfondi kontole.

saaja: HNRK Toetusfond SA
konto: SEB pank a/a EE451010220268957228

HNRK-l on olnud au olla mitmete edukate ja toredate heategevusprojektide partneriks. Nendest positiivsetest kogemustest innustatult sai alguse ka HNRK Toetusfond.

Oleme kõigile abistamise ja meie patsientidest hoolimise eest tänulikud!

Käimasolevad projektid

Valminud projektid

Kuidas saada ravile

Loe täpsemalt, kuidas saada statsionaarsele, ambulatoorsele või tasulisele taastusravile HNRK-s.

65-aastased kogemused, tänapäevased teadmised, hästi hoitud oskused.