Ligipääsetavuse teatis

Teenuse osutamise üldstandard

Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus peab oluliseks kvaliteetset teenuse osutamist, vastavalt meie põhiväärtustele. Taastusravi- ja rehabilitatsiooniteenuste osutamisel püüame osutada teenust nii nagu soovime, et seda tehtaks meile või meie lähedastele ning lähtume järgmistest põhimõtetest:

MEESKONNAPÕHISUS

 • HNRK meeskonna liikmed on patsient/klient ja tema lähikond, arst, õde, hooldaja, logopeed, psühholoog, sotsiaaltööaja, tegevusterapeut, füsioterapeut, ortoosimeister, abivahendispetsialist. Patsiendi/kliendi jaoks vajaliku meeskonna paneb kokku tema raviarst või sotsiaaltöötaja, vastavalt patsiendi/kliendi vajadustele.
 • HNRK meeskonnatöö põhine teenuse osutamine on teel multidistsiplinaarsest lähenemisest interdistsiplinaarseks. Kaasatud spetsialistid ja patsient ning tema lähikondlased teavad, mille nimel taastusravis/rehabilitatsioonis töötatakse ning aitavad sihi saavutamisele kaasa. Meeskonnas on kolleegid, mitte ülemused ja alluvad.
 • Taastusravi-/rehabilitatsioonimeeskonna liikmed on enda eriala ja valdkonna spetsialistid. Patsient/klient on iseenda ja oma elu spetsialist. Koos tegutsetakse selle nimel, et naasmine tavaellu oleks võimalikult edukas ja kiire ka uues toimetuleku kontekstis.

PATSIENDI-/KLIENDIKESKUS

 • Oleme kaasavad: patsienti/klienti puudutavad otsused tehakse patsiendi/kliendiga koos (“No decision about me without me”)
 • Õpime enda patsienti/klienti tundma. Uurime tema soove, vajadusi ja probleeme. Saame aru tema elukorraldusest, -keskkonnast.
 • Aitame seada eesmärgi, mis on seotud patsiendi/kliendi igapäevaeluga ning toetab iseseisvat toimetamist ja elus osalemist.

AKTIIVSUS

 • HNRK pakub kaasaegset (neuro)rehabilitatsiooniteenust, mille aluseks on patsiendi/kliendi aktiivsus: ise tegemine, ise olemine, ise mõtlemine jne. Meie loome tingimused, et see oleks varakult võimalik.
 • Tulemuslik taastusravi-/rehabilitatsioonipäev on see, kus on vähemalt 3 tundi aktiivseid tegevusi. Püüame seda tagada.
 • Passiivseid lähenemisi – massaaž, elektriravi jne rakendame vaid siis, kui need on vajalikud teatud sümptomite leevendamiseks ning toetavad aktiivseid tegevusi.

TERVISLIKKUS

 • Suitsetamine on haiglas lubatud vaid selleks ettenähtud kohas. Soovitav on seda üldse mitte teha.
 • Alkoholi ja muude mõnuainete tarbimine HNRKs lubatud ei ole. Joobe tuvastamisel lõppeb taastusravi/rehabilitatsioon koheselt.

LAIAHAARDELISUS

 • Taastusravi/rehabilitatsioon on tihti pikaajaline protsess, mis nõuab jõupingutusi paljudelt osapooltelt. Abistame taastusravi- ja rehabilitatsiooniperioodide vahepealsete teenuste planeerimisel ning leiame lahendusi erinevate patsiendile/kliendile vajalike teenuste kombineerimiseks.
 • Panustame sellesse, et patsiendi/kliendi pere ja lähikond oleksid taastusravisse/rehabilitatsiooni kaasatud.
 • Püüame pakkuda võimalikult terviklikku teenust ja lahendusi ühest kohast – meie meeskonnalt.

VÕRDSE TOE PRINTSIIP JA AVATUS

 • HNRK on avatud lähenemisega: teraapiaruumid on pigem suured, ühisalad – koridorid, kohvik, puhkealad, terrassid – on kõigile kasutatavad, palatid on rohkem kui ühekohalised. Kõik selleks, et kokkupuude kaaslastega oleks päevatoimetuste osa.
 • Saatusekaaslaste nägemine, nendega suhtlemine, kogemuste vahetamine ja koosolemine aitab kaasa taastusravi/rehabilitatsiooni üldeesmärgi – iseseisva toimetuleku taastamise – saavutamisele.

RAVITÖÖ JA PUHKUS

 • Aktiivsed ravipäevad on tööpäevad. Laupäeviti osutame teenuseid väiksemas mahus. Pühapäevad on puhkepäevad.
 • Viimane teenus lõppeb üldjuhul kell 16.00. Võimalusel on päevad pikemad.
 • Külastusaeg on iga päev, kell 10.00 – 20.00. Külastuse täpsemad tingimused on kirjeldatud Patsiendi Sisekorraeeskirjades ning jaotatud Patsiendi Infomaterjalis.
 • Ravivälisel ajal on patsientidel/klientidel võimalik veeta aega HNRK ühisaladel – kohvikus, raamatute ja mängudega sisustatud puhkenurkades, rikastatud keskkonna põhimõttel loodud siseterviserajal, terrassidel, haigla kõrval asuvas HNRK tegevus- ja mängupargis või jalutada Haapsalu kaunis ümbruses. Samuti sisustame patsientide vaba aega korraldades haiglas teatrietendusi, kontserte ning aktiivsete arendavate ja/või mänguliste tegevustega üritusi lastele. Sisuka vabaaja veetmise võimalused HNRK-s ja selle ümbruses on täpsemalt kirjeldatud ja jaotatud patsientidele/klientidele Patsiendi Infomaterjalis.
 • Haapsalu Tagalaht, promenaad ning juurdekuuluvad luiged on HNRK pärisosa.
 • Tavaelus (kodus) olemise aeg taastusravi perioodide vahel on oluline osa taastumisest: tõuseb teadlikkus igapäevasest hakkamasaamisest, suureneb motivatsioon, tärkavad uued eesmärgid. Mõistliku raviplaani osas oskab HNRK meeskond jagada häid soovitusi.
 • Rehabilitatsiooniteenuseid osutame ambulatoorselt, taastusraviteenuseid nii ambulatoorselt, statsionaarselt kui ka päevaravi vormis.

Kuidas saada ravile

Loe täpsemalt, kuidas saada statsionaarsele, ambulatoorsele või tasulisele taastusravile HNRK-s.

65-aastased kogemused, tänapäevased teadmised, hästi hoitud oskused.