Kontakt

SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus

Postiaadress: Sadama 16, 90502 Haapsalu

Registrikood: 90008123

Täiskasvanute täienduskoolituse alase tegevuse majandustegevusteate nr 191657.

Üldinfo:

+372 4725 400
 +372 4725 401
 info@hnrk.ee
Kodulehekülg: https://www.hnrk.ee

Amblatoorse ravitöö registratuur:

+372 4725 413
 amb@hnrk.ee

Statsionaarse ravitöö registratuur:

+372 4725 404
 registratuur@hnrk.ee

Neurorehabilitatsiooni osakond:

+372 4725 415 (õepost)
 neurorehab@hnrk.ee

Spinaalse rehabilitatsiooni osakond:

+372 4725 416 (õepost)
 spinalrehab@hnrk.ee

Laste taastusravi ja tugi-liikumiselundkonna taastusravi osakond:

+372 4725 417 (õepost)
 lapsed@hnrk.ee
 tule@hnrk.ee

Pank/Makse saaja:

Rahandusministeerium

Viitenumber: 3500080967
IBAN: EE891010220034796011
SWIFT: EEUHEE2X

Käibemaksukohuslane: EI OLE
Tehingupartner(TP kood) 016307

Kuidas saada ravile

Loe täpsemalt, kuidas saada statsionaarsele, ambulatoorsele või tasulisele taastusravile HNRK-s.

60-aastased kogemused, tänapäevased teadmised, hästi hoitud oskused.

Head inimesed!

! Esmaspäevast, 16.3.2020 HNRK uusi patsiente statsionaari vastu ei võeta. Erandiks on haiglast haiglasse liikuvad CITO! patsiendid ehk selja- ja peaajukahjustusega inimesed, kel näidustatud aktiivne taastusravi.
! Esmaspäevast, 16.3.2020 ei toimu näost näkku ambulatoorseid tegevusi. Ambulatoorsete patsientidega võetakse ühendust.
! HNRK patsientide külastamine on keelatud. Patsientide haiglasse saabumine võib toimuda vajadusel ühe saatjaga.
! Statsionaarsel ravil viibivatel patsientidel ei ole lubatud minna nädalavahetusel koju.
! Kõik asjaajamised palume teha elektroonilisel teel.
! Pakkide toomine HNRK-s viibivatele patsientidele ei ole lubatud. Hädavajadused peavad olema selle osakonna vanemõega, kus patsient viibib, kooskõlastatud.
! HNRK Abivahendikeskusesse palume inimestel väljastpoolt haiglat mitte kohale tulla. Abivahendi või nõustamisel vajadusel helistage telefonil +372 591 89 007.

Küsimuste korral, palun, võtke ühendust HNRK registratuuriga telefonil 472 5404.

Kõige õigem ja ajakohasem info koroonaviiruse COVID-19 kohta on leitav Terviseameti kodulehelt – https://www.terviseamet.ee/
Viirusennetuse teavitusmaterjalid https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised

Hoiame iseennast ja teisi!