Teenuste hinnakiri

Haigekassa hinnakiri

Eesti Haigekassa teenuste loetelu ja hinnad.

Rehabilitatsiooniteenus

HNRK osutab tööalase rehabilitatsiooni teenust

Eesti Töötukassa poolt finantseeritavate teenuste loetelu ja hinnad enne 2017. a koostatud tegevuskavadele. 
Eesti Töötukassa poolt finantseeritavate teenuste loetelu ja hinnad 01.01.2017 kuni 03.05.2017 koostatud tegevuskavadele.
Eesti Töötukassa poolt finantseeritavate teenuste loetelu ja hinnad alates 04.05.2017 kuni 31.03.2018 koostatud tegevuskavadele.
Eesti Töötukassa poolt finantseeritavate teenuste loetelu ja hinnad alates 01.04.2018 kuni 12.08.2018 koostatud tegevuskavadele.
Eesti Töötukassa poolt finantseeritavate teenuste loetelu ja hinnad alates 13.08.2018 koostatud tegevuskavadele.

HNRK tasulised teenused

Tasuliste teenuste hinnakirja alusel pakume teenuseid Eesti Töötukassale ning üksikteenuste ostjatele.

Inimestele, kes soovivad enda teenuse eest täies mahus või osaliselt tasuda ise või kolmandate maksjate abiga teeme personaalse pakkumine. Personaalse pakkumise saamiseks, palume sisestada järgmised andmed:
PERSONAALNE PAKKUMINE TAASTUSRAVIKS

HNRK tasuliste teenuste hinnakiri

Toetavad tasulised teenused

Toetavate tasuliste teenuste hinnakirjas on teenused, mis ei ole otseselt seotud ravi- või sotsiaalteenuse osutamisega, kuid on siiski olulised. Näiteks transporditeenus, ürituste korraldamisega seotud teenused jne.

Toetavate tasuliste teenuste hinnakiri

Tagasi

3 thoughts on “Teenuste hinnakiri”

  1. Pingback: poker online

Comments are closed.