Ligipääsetavuse teatis

Spinaalse rehabilitatsiooni osakond

Spinaalse rehabilitatsiooni osakond pakub teenuseid seljaajukahjustusega ning teiste neuroloogiliste kahjustustega (mitte selja- ega peaajukahjustus) inimestele.

Seljaajukahjustus

Seljaajukahjustus tekib kõige sagedamini erinevate traumade ja õnnetuste tagajärjel: pea ees vettehüpped, liiklusõnnetused, kukkumised. Väiksemas mahus ka haiguste järgselt, näiteks seljaajukasvajate tagajärjel, seljaaju põletikuliste protsesside tõttu vmt.

Seljaajukahjustus on keerukas ning inimese keha ulatuslikult mõjutav seisund, mille järgselt tavapärane elukorraldus saab oluliselt häiritud. Seljaajukahjustuse järgselt tekkiva halvatuse ulatus sõltub kahjustuse kõrgusest: mida kõrgemal on kahjustus, seda raskem on seisund ning seda suuremaks kujuneb inimese kõrvalise abi vajadus. Õnneks, on seljaajukahjustuse korral üldiselt toimiv inimese peaaju, mis tähendab, et sisuka taastusravi, läbimõeldud ümberkorraldustega senises toimetamises ning mõistliku ellusuhtumisega on võimalik elamist jätkata. Tõsi, iga seljaajukahjustusega inimene on erinev ning tema väljavaated sõltuvad kahjustuse iseloomust, eelnenud tervislikust seisundist, toetava võrgustiku olemasolust jne.

HNRK-s on olemas maailmatasemel teadmised ja varustus selleks, et alustada seljaajukahjustusega inimese taastusravi võimalikult varases etapis ning toetada teda vastavalt vajadustele elukestvalt.

HNRK teenused seljaaju-kahjustusega inimesele.

Kuidas saada ravile

Loe täpsemalt, kuidas saada statsionaarsele, ambulatoorsele või tasulisele taastusravile HNRK-s.

65-aastased kogemused, tänapäevased teadmised, hästi hoitud oskused.