Tagasiside

HNRK soovib pakkuda oma patsientidele/klientidele kvaliteetset ning konkurentsivõimelist taastusravi- ja rehabilitatsiooniteenust.

Professionaalsed ja viisakad töötajad, head olmetingimused ning mitmekesised võimalused erinevate eesmärkidega tegevuse läbiviimiseks on haigla põhitegevuse alustalaks.

HNRK on avatud ning koostöövalmis mõtteviisiga, jagades teadmisi-kogemusi koostööpartnerite ja teiste huvilistega.

Jagage HNRK-ga oma mõtteid, kogemusi, juhtumisi, mis seotud meie haiglaga: HNRKs veedetud ajaga, saadud teenustega, tehtud/käimasoleva koostööga, töise situatsiooniga jne. Ootame Teie ettepanekuid ja kaebusi, et neist õppida, areneda ning osutatavaid teenuseid ja elluviidud tegevusi paremaks muuta! Samuti on tore positiivne tagasiside, et teaksime valitud suunas jätkata ning võiksime oma tegemistest rõõmu tunda.

Tagasisidet analüüsitakse regulaarselt, tulemused avalikustatakse HNRK veebilehel.

Tagasiside, sh kiituste, kaebuste ja ettepanekute menetlemise aluseks on HNRK tagasiside süsteem.

Süsteemi kokkuvõtlik esitus on siin: HNRK TAGASISIDE SÜSTEEM.

Kui tagasisidele on lisatud kontaktandmed, saadetakse sellele kirjalik vastus esimesel võimalusel, kuid mitte rohkem kui ühe kuu jooksul.

Teie arvamus on meile tähtis!
Täname tagasiside eest!

HNRK-le on võimalik tagasisidet anda, vajutades lingil “Ettepanekud, kaebused, tänu”.

Patsiendid võivad ettepaneku, kaebuse või kiitusega pöörduda ka

EESTI HAIGEKASSASSE
klienditelefonil: 669 6630 või infotelefon 16363 ​(tööajad E-N 8.30-16.30, R 8:30- 14:00)
e-posti teel: info@haigekassa.ee
posti teel: Lastekodu 48 Tallinn 10144

TERVISEAMETISSE
telefonil: 794 3500
e-posti teel: info@terviseamet.ee
posti teel: Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn

Kuidas saada ravile

Loe täpsemalt, kuidas saada statsionaarsele, ambulatoorsele või tasulisele taastusravile HNRK-s.

65-aastased kogemused, tänapäevased teadmised, hästi hoitud oskused.