Ligipääsetavuse teatis

HNRK ajaleht

HNRK ajalehe viimane number:

HNRK KESKUStELU

Alates 2011. aastast ilmub HNRK ajaleht.

Hetkel on ajaleht planeeritud ilmuma kaks korda aastas: üks kord esimese, teine kord teise poolaasta lõpus.

Ajaleht käsitleb HNRK jaoks olulisimaid teemasid, mis haigla igapäevaelu mõjutavad ning sündmusi, mis annavad tegemistele värvi.

Ajaleht on saadaval paberkandjal ning HNRK kodulehel.

Kuidas saada ravile

Loe täpsemalt, kuidas saada statsionaarsele, ambulatoorsele või tasulisele taastusravile HNRK-s.

65-aastased kogemused, tänapäevased teadmised, hästi hoitud oskused.