Ligipääsetavuse teatis

HNRK eluslabor

HNRK Eluslabor pakub avatud päriselu elementidega innovatsiooni keskkonda nii taastusravis ja rehabilitatsioonis kui ka terviseedenduses, hoolekandes või üldisemas patsientide ravis vajalike toodete, teenuste või metoodikate arenduseks ja uuenduste katsetusteks.

Ootame Eluslaborisse eelkõige tootjaid, tervishoiuasutusi ja teadusasutusi, aga ka maaletoojaid ja haridusasutusi, kes soovivad oma arendusi testida või vajavad toodete, teenuste ja metoodikate edasiarenduseks konsultatsioone. Eluslabori tegevusse kaasame HNRK ja Tervisedenduse Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskuse taastusravilabori (TEREKK) spetsialiste ja tipptehnoloogiat. Lisaks spetsialistidele kaasame vajadusel ka HNRK-s taastusravil olevaid patsiente.

Tänu haigla ja spetsialistide laialdasele ja pikaajalisele kogemusele taastusravis ning haiglas kasutuses olevatele tipptehnoloogilistele taastusravi seadmetele, saame pakkuda tõenduspõhist konsultatsiooni eluslaboris testijale, mis annab võimaluse luua parem toode või teenus inimeste aitamiseks, tuua rohkem innovaatilisi lahendusi tervishoidu ning teha testijale teekond lahenduse turule toomisel lihtsamaks.

Miks just HNRK poolt pakutav eluslabori teenus?

  • Võimalus testida tooteid, protsesse, teenuseid ja metoodikaid professionaalses, kliendikeskses ja toetavas haigla keskkonnas, kaasates nii suurel hulgal kompetentseid spetsialiste kui ka laia varieeruvusega tsükliliselt haiglas ravil olevaid patsiente.
  • Laialdased ja pikaajalised kogemused taastusravi haiglana + kaasaegsed tipptehnoloogilised taastusravi seadmed ja metoodikad teenuse osutamisel ning selle tulemuslikkuse hindamisel + mitmete spetsialistide osalemine arendus- ja teadusprojektides, võimaldavad kvaliteetseid ja tõenduspõhiseid konsultatsioone kliendile.
  • Tihe koostöö erinevate spetsialistide, patsientide ja nende lähedaste vahel aitab paremini mõista lõppkasutaja perspektiivi.
  • Rohkem kui 4 aastane kogemus eluslabori teenuse osutamisel ja testimise protsessi juhtimises.

Loe lähemalt, milliseid teenuseid HNRK eluslaboris pakume SIIT.

Kuidas saada ravile

Loe täpsemalt, kuidas saada statsionaarsele, ambulatoorsele või tasulisele taastusravile HNRK-s.

65-aastased kogemused, tänapäevased teadmised, hästi hoitud oskused.