Ambulatoorne taastusravi


HNRKs toimub taastusarsti ambulatoorne vastuvõtt lastele kolmapäeviti ning täiskasvanutele reedeti*:

Taastusravi ja füsiaatria
Dr Ülle Kruus, kolmapäev  9.00 – 12.00

Taastusarsti vastuvõtule registreerumiseks on vajalik digisaatekiri ning patsiendi isikukood. Isemaksjatelt saatekirja ei nõuta.

* Anname teada, et hetkeseisuga erandkorras ei ole Haapsalu Neuroloogilisel Rehabilitatsioonikeskusel võimalik pakkuda taastusarsti ambulatoorset konsultatsiooni/vastuvõttu täiskasvanud patsientidele (eeldatavalt kuni 2022 aasta lõpuni). Püüame jooksvalt lahendada juba registreerunud patsientide probleemid ja taastusravi vajaduse, kuid lisaks hetkel vastuvõtule registreeruda ei saa.

Taastusarsti vastuvõtu visiiditasu on 5,00€.

Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses ei nõuta visiiditasu:

  • rasedatelt
  • alla 19-aastastelt lastelt
  • kui inimene suunatakse sama raviasutuse teise tervishoiutöötaja juurde
  • kui inimene suunatakse teise tervishoiuteenuse osutaja juurest sedasama tervishoiuteenust osutava tervishoiutöötaja juurde teise tervishoiuasutusse
  • vältimatu ambulatoorse abi osutamisel, kui sellele järgneb statsionaarne teenus

NB! Kui patsient ei ilmu teenuse osutamiseks kokkulepitud ajal lepingu täitmise kohta või ütleb tervishoiuteenuse osutamise lepingu üles vähem kui 24 tundi enne teenuse osutamiseks kokkulepitud aega või, on tervishoiuteenuse osutajal õigus nõuda patsiendilt järgmise tervishoiuteenuse lepingu täitmisel visiiditasu kahekordses suuruses. (Ravikindlustuse seaduse § 70 lõige 6)

Palume teenusele mitte tulemisest kindlasti teada anda HNRK ambulatoorse ravitöö registratuuri! Vastavalt HNRK teenuse osutamise tüüptingimustele esitab HNRK Teile teenuste eest, kuhu Te pole ilmunud ega ilmumata jätmisest teatanud, arve ärajäänud teenuste mahus.

Kuidas saada ravile

Loe täpsemalt, kuidas saada statsionaarsele, ambulatoorsele või tasulisele taastusravile HNRK-s.

65-aastased kogemused, tänapäevased teadmised, hästi hoitud oskused.