Ligipääsetavuse teatis

Ambulatoorne taastusravi


HNRKs toimub taastusarsti ambulatoorne vastuvõtt täiskasvanutele kaks korda kuus teisipäeviti ja lastele kolmapäeviti.:

Taastusravi ja füsiaatria
Dr Ülle Kruus, kolmapäev  9.00 – 12.00
Dr Maarja Tamberg, 2x kuus teisipäeviti 10.00 – 15.00

Taastusarsti vastuvõtule registreerumiseks on vajalik digisaatekiri ning patsiendi isikukood. Isemaksjatelt saatekirja ei nõuta.

Taastusarsti vastuvõtu visiiditasu on 5,00€.

Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses ei nõuta visiiditasu:

  • rasedatelt
  • alla 19-aastastelt lastelt
  • kui inimene suunatakse sama raviasutuse teise tervishoiutöötaja juurde
  • kui inimene suunatakse teise tervishoiuteenuse osutaja juurest sedasama tervishoiuteenust osutava tervishoiutöötaja juurde teise tervishoiuasutusse
  • vältimatu ambulatoorse abi osutamisel, kui sellele järgneb statsionaarne teenus

NB! Kui patsient ei ilmu teenuse osutamiseks kokkulepitud ajal lepingu täitmise kohta või ütleb tervishoiuteenuse osutamise lepingu üles vähem kui 24 tundi enne teenuse osutamiseks kokkulepitud aega või, on tervishoiuteenuse osutajal õigus nõuda patsiendilt järgmise tervishoiuteenuse lepingu täitmisel visiiditasu kahekordses suuruses. (Ravikindlustuse seaduse § 70 lõige 6)

Palume teenusele mitte tulemisest kindlasti teada anda HNRK ambulatoorse ravitöö registratuuri!
Vastavalt HNRK teenuse osutamise tüüptingimustele esitab HNRK teile teenuse osutamiseks valmisoleku kulude katteks arve, kui Te pole teenusele ilmunud ega ilmumata jätmisest teatanud.

Kuidas saada ravile

Loe täpsemalt, kuidas saada statsionaarsele, ambulatoorsele või tasulisele taastusravile HNRK-s.

65-aastased kogemused, tänapäevased teadmised, hästi hoitud oskused.