Ambulatoorne taastusravi

Eesti Haigekassa finantseerib ambulatoorse taastusravi raames järgmisi teenuseid vastavalt taastusarsti poolt koostatud raviplaanile:


Omaosaluse suurus sõltub konkreetse patsiendi vajadustest lisa või toetavate teenuste järele ning nende teenuste hinnast (v.t. tasuliste teenuste hinnakiri). Toetavate teenustena pakub HNRK mitmeid võimalusi, näiteks

  • kliiniline 3D kõnnianalüüs
  • elektriravi, s.h. magnetravi, laserravi, ultraheliravi, stimulatsioonravi.
  • parafiinravi kätele
  • kinesioteipimine

HNRKs toimub taastusarsti ambulatoorne vastuvõtt täiskasvanutele igal kolmapäeval ja neljapäeval ning lastele igal teisipäeval.

Taastusarsti vastuvõtu visiiditasu on 5,00€.

Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses ei nõuta visiiditasu:

  • rasedatelt
  • alla 19-aastastelt lastelt
  • kui inimene suunatakse sama raviasutuse teise tervishoiutöötaja juurde
  • kui inimene suunatakse teise tervishoiuteenuse osutaja juurest sedasama tervishoiuteenust osutava tervishoiutöötaja juurde teise tervishoiuasutusse
  • vältimatu ambulatoorse abi osutamisel, kui sellele järgneb statsionaarne teenus

NB! Kui patsient ei ilmu teenuse osutamiseks kokkulepitud ajal lepingu täitmise kohta või ütleb tervishoiuteenuse osutamise lepingu üles vähem kui 24 tundi enne teenuse osutamiseks kokkulepitud aega või, on tervishoiuteenuse osutajal õigus nõuda patsiendilt järgmise tervishoiuteenuse lepingu täitmisel visiiditasu kahekordses suuruses. (Ravikindlustuse seaduse § 70 lõige 6)

Palume teenusele mitte tulemisest kindlasti teada anda HNRK ambulatoorse ravitöö registratuuri! Vastavalt HNRK teenuse osutamise tüüptingimustele esitab HNRK Teile teenuste eest, kuhu Te pole ilmunud ega ilmumata jätmisest teatanud, arve ärajäänud teenuste mahus.

Amblatoorse ravitöö registratuur – taastusarsti vastuvõtule registreerimine, broneeringu tühistamine, ambulatoorse raviplaani muutmine ja üksikteenuste müük, perearsti teraapiafondi teenused
 +372 4725 413
 amb@hnrk.ee
avatud: E-R 8.00 – 16.30

Ambulatoorse taastusravi riiklikuks rahastajaks on Eesti Haigekassa (EHK):
Lastekodu 48 Tallinn 10144
+372 669 6630
info@haigekassa.ee
http://www.haigekassa.ee

Samuti võib olla vajalik kontakteeruda Terviseametiga:
Tartu mnt 85 Tallinn 10115
+372 6943500
kesk@terviseamet.ee
http://www.terviseamet.ee

Kuidas saada ravile

Loe täpsemalt, kuidas saada statsionaarsele, ambulatoorsele või tasulisele taastusravile HNRK-s.

60-aastased kogemused, tänapäevased teadmised, hästi hoitud oskused.