Statsionaarne taastusravi

Statsionaarse taastusravi on taastusraviteenus, mida osutatakse teatud päevade jooksul (sätestatud Ravikindlustuse seaduse §30 lõike 1 alusel „Eesti Haigekassa Tervishoiuteenuste loetelu“ §13 ) haiglas/taastusravikeskuses.

 

Intensiivne funktsioone taastav taastusravi (EHK kood 8029) – 21 päeva – näidustatud inimestel, kel on ägeda haiguse või selle retsidiivi või traumajärgne seisund:

 • Kuni 18 kuud pärast ägedat haigestumist, traumat või operatsiooni

Kui selle tagajärjel on tekkinud raskekujuline või mõõdukas liikumis- ja/või siirdumisfunktsiooni häire ning vähemalt kaks raskekujulist või mõõdukat funktsioonihäiret järgnevast loetelust:

 1. kõnefunktsiooni häire;
 2. neelamisfunktsiooni häire;
 3. mälu- ja/või kognitiivsete funktsioonide häired;
 4. põie- ja/või soolefunktsioonide häired;
 5. tegutsemis- ja osalusfunktsioonihäire tingituna käe motoorikahäirest.

21-päevase taastusravi eest tasumise kohustuse võtab Eesti Haigekassa juhul, kui patsiendi funktsioonid ja ravivajaduse on hinnanud ning dokumenteerinud vähemalt ravi alguses ja lõpus ravimeeskond, millesse kuuluvad taastusarst ja vähemalt kaks liiget järgnevast loetelust: füsioterapeut, tegevusterapeut, kliiniline psühholoog ja logopeed.

Omaosalus – voodipäevatasu 2.50€ päevas (esimese 10 päeva eest)

Funktsioone taastav taastusravi (EHK kood 8028) – 14 päeva – on näidustatud isikule, kel on ägeda haigestumise, trauma või operatsiooni järgselt tekkinud raskekujuline või mõõdukas hingamis- või liikumis- ja/või siirdumisfunktsiooni häire. Eesti Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle kuni 12 kuud pärast juhtunut.

Omaosalus – voodipäevatasu 2.50€ päevas (esimese 10 päeva eest)

Funktsioone toetav taastusravi (EHK koodid 8030 ja 8031) – vastavalt 10 päeva (kehtib vähemalt üle 19-aastatsele isikutele) ja 14 päeva (kehtib alla 19-aastastele (k.a.) isikutele – on näidustatud:

 • 8030 – krooniliste tugi- ja liikumiselu(ndkonna funktsioonihäirete, tasakaalu- ja propriotseptsiooni- või hingamisfunktsiooni häirete korral, kui eelnev taastusravi on olnud tulemuslik ja/või statsionaarne käsitlus on taastusarsti hinnangul näidustatud;
 • 8031 – neuroarengulise ja taastusravi näidustuste esinemisel;

 

Funktsioone toetava taastusravi korral on üle 19-aastase inimese omaosaluseks voodipäevatasu 2,50€ päevas ehk 25€.

Eesti Haigekassa poolt finantseeritav statsionaarse taastusravi voodipäeva maksumus sisaldab majutust, toitlustust ning vajalikku hooldust-põetust ning teenuseid, mis abistavad iseseisva toimetuleku arendamisel ja/või säilitamisel.

HNRKs taastusravi raames pakutavad teenused:

 • taastusarsti teenus
 • ööpäevaringne õendus-hooldusteenus
 • füsioteraapia
 • tegevusteraapia
 • sotsiaaltöötaja teenus
 • logopeedi teenused
 • psühholoogi ja neuropsühholoogi teenused

Toetavate teenustena:

 • tegevused basseinis grupis või individuaalselt
 • elektriravi, s.h. magnetravi, laserravi, ultraheliravi, stimulatsioonravi
 • klassikaline massaaž
 • parafiinravi kätele
 • kinesioteipimine
 • väikelaste ujutamine liblikvannis

Statsionaarse ravitöö registratuur – statsionaarsete saatekirjade registreerimine, tööalane rehabilitatsioon ja üldine info ravile pääsemise kohta
 +372 4725 404
 registratuur@hnrk.ee
avatud: E-R 8.00 – 16.00

Statsionaarse taastusravi riiklikuks rahastajaks on Eesti Haigekassa (EHK):
Lastekodu 48 Tallinn 10144
+372 669 6630
info@haigekassa.ee
http://www.haigekassa.ee

Samuti võib olla vajalik kontakteeruda Terviseametiga:
Tartu mnt 85 Tallinn 10115
+372 6943500
kesk@terviseamet.ee
http://www.terviseamet.ee

Kuidas saada ravile

Loe täpsemalt, kuidas saada statsionaarsele, ambulatoorsele või tasulisele taastusravile HNRK-s.

65-aastased kogemused, tänapäevased teadmised, hästi hoitud oskused.