Ligipääsetavuse teatis

Teenuste hinnakiri

HNRK tasulised teenused

Tasuliste teenuste hinnakirja alusel pakume teenuseid üksikteenuste ostjatele.

HNRK tasuliste teenuste hinnakiri

Inimestele, kes soovivad raviperioodi teenuste eest tasuda täies mahus või osaliselt ise või kolmandate maksjate abiga, teeme personaalse pakkumise. Personaalse pakkumise saamiseks, palume sisestada järgmised andmed:
PERSONAALNE PAKKUMINE TAASTUSRAVIKS.

Isemaksjana on võimalik osta teenust ka vahetult peale riiklikku taastusravi ja/või rehabilitatsiooniperioodi, et pikendada raviperioodi (raviperioodi pikendamise  eelduseks statsionaarses ravis on vabade voodikohtade olemasolu).

Toetavad tasulised teenused

Toetavate tasuliste teenuste hinnakirjas on teenused, mis ei ole otseselt seotud ravi- või sotsiaalteenuse osutamisega, kuid on siiski olulised. Näiteks transporditeenus, ürituste korraldamisega seotud teenused jne.

Toetavate tasuliste teenuste hinnakiri

Kuidas saada ravile

Loe täpsemalt, kuidas saada statsionaarsele, ambulatoorsele või tasulisele taastusravile HNRK-s.

65-aastased kogemused, tänapäevased teadmised, hästi hoitud oskused.