Teenuste hinnakiri

HNRK tasulised teenused

Tasuliste teenuste hinnakirja alusel pakume teenuseid Eesti Töötukassale ning üksikteenuste ostjatele.

Inimestele, kes soovivad enda teenuse eest täies mahus või osaliselt tasuda ise või kolmandate maksjate abiga teeme personaalse pakkumine. Personaalse pakkumise saamiseks, palume sisestada järgmised andmed:
PERSONAALNE PAKKUMINE TAASTUSRAVIKS

HNRK tasuliste teenuste hinnakiri

Toetavad tasulised teenused

Toetavate tasuliste teenuste hinnakirjas on teenused, mis ei ole otseselt seotud ravi- või sotsiaalteenuse osutamisega, kuid on siiski olulised. Näiteks transporditeenus, ürituste korraldamisega seotud teenused jne.

Toetavate tasuliste teenuste hinnakiri

Kuidas saada ravile

Loe täpsemalt, kuidas saada statsionaarsele, ambulatoorsele või tasulisele taastusravile HNRK-s.

60-aastased kogemused, tänapäevased teadmised, hästi hoitud oskused.