Teenuse osutamise üldstandard

Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus peab oluliseks kvaliteetset teenuse osutamist, vastavalt meie põhiväärtustele. Taastusravi- ja rehabilitatsiooniteenuste osutamisel püüame osutada teenust nii nagu soovime, et seda tehtaks meile või meie lähedastele ning lähtume järgmistest põhimõtetest:

MEESKONNAPÕHISUS

 • HNRK meeskonna liikmed on patsient/klient ja tema lähikond, arst, õde, hooldaja, logopeed, psühholoog, sotsiaaltööaja, tegevusterapeut, füsioterapeut, ortoosimeister, abivahendispetsialist. Patsiendi/kliendi jaoks vajaliku meeskonna paneb kokku tema raviarst või sotsiaaltöötaja, vastavalt patsiendi/kliendi vajadustele.
 • HNRK meeskonnatöö põhine teenuse osutamine on teel multidistsiplinaarsest lähenemisest interdistsiplinaarseks. Kaasatud spetsialistid ja patsient ning tema lähikondlased teavad, mille nimel taastusravis/rehabilitatsioonis töötatakse ning aitavad sihi saavutamisele kaasa. Meeskonnas on kolleegid, mitte ülemused ja alluvad.
 • Taastusravi-/rehabilitatsioonimeeskonna liikmed on enda eriala ja valdkonna spetsialistid. Patsient on iseenda ja oma elu spetsialist. Koos tegutsetakse selle nimel, et naasmine tavaellu oleks võimalikult edukas ja kiire ka uues toimetuleku kontekstis.

PATSIENDI-/KLIENDIKESKUS

 • Oleme kaasavad: patsienti puudutavad otsused tehakse koos patsiendiga (“No decision about me without me”)
 • Õpime enda patsienti/klienti tundma. Uurime tema soove, vajadusi ja probleeme. Saame aru tema elukorraldusest, -keskkonnast.
 • Aitame seada eesmärgi, mis muudab patsiendi/kliendi igapäevaelu paremaks ning toetab iseseisvat toimetamist.

AKTIIVSUS

 • HNRK pakub kaasaegset (neuro)rehabilitatsiooniteenust, mille aluseks on patsiendi/kliendi aktiivsus: ise tegemine, ise olemine, ise mõtlemine jne. Meie loome tingimused, et see oleks varakult võimalik.
 • Tulemuslik taastusravi-/rehabilitatsioonipäev on see, kus on vähemalt 3 tundi aktiivseid tegevusi. Püüame seda tagada.
 • Passiivseid lähenemisi – massaaž, elektriravi jne rakendame vaid siis, kui need on vajalikud teatud sümptomite leevendamiseks ning toetavad aktiivseid tegevusi.

TERVISLIKKUS

 • Suitsetamine on haiglas lubatud vaid selleks ettenähtud kohas. Soovitav on seda üldse mitte teha.
 • Alkoholi tarbimine HNRKs lubatud ei ole. Alkoholijoobe tuvastamisel lõppeb taastusravi/rehabilitatsioon koheselt.

LAIAHAARDELISUS

 • Taastusravi/rehabilitatsioon on tihti pikaajaline protsess, mis nõuab jõupingutusi paljudelt osapooltelt. Abistame taastusravi- ja rehabilitatsiooniperioodide vahepealsete aegade teenuste planeerimisel ning leiame lahendusi erinevate patsiendile/kliendile vajalike teenuste kombineerimiseks.
 • Panustame sellesse, et patsiendi pere ja lähikond oleksid taastusravisse/rehabilitatsiooni kaasatud.
 • Püüame pakkuda võimalikult tervikliku teenuse ja lahendused ühest kohast – meie meeskonnalt.

VÕRDSE TOE PRINTSIIP JA AVATUS

 • HNRK on avatud lähenemisega: teraapiaruumid on pigem suured, ühisalad – koridorid, kohvik, puhkealad, terrassid – on kõigile kasutatavad, palatid on rohkem kui ühekohalised. Kõik selleks, et kokkupuude kaaslastega oleks päevatoimetuste osa.
 • Saatusekaaslaste nägemine, nendega suhtlemine, kogemuste vahetamine ja koosolemine aitab kaasa taastusravi/rehabilitatsiooni üldeesmärgi – iseseisva toimetuleku taastamise – saavutamisele.

RAVITÖÖ JA PUHKUS

 • Aktiivsed ravipäevad on tööpäevad. Väiksemas mahus teenuseid on võimalikud on laupäeviti.
 • Pühapäevad on puhkepäevad.
 • Viimane teenus lõppeb üldjuhul kell 16.00. Võimalusel on ka päevad pikemad.
 • Külalised võivad käia E-R, L-P 10.00 – 20.00
 • Ravivälisel ajal on patsientidel/klientide veeta aega HNRK ühisaladel – kohvikus, puhkenurkades, terrassidel -, mängida piljardit, lugeda raamatuid, maletada. Aeg-ajalt kutsume enda juurde ka esinejaid, kogemusnõustajaid, külalisi. Samuti on võimalik linnas poes, kontserdil või lihtsalt jalutamas käimine.
 • Haapsalu tagalaht, promenaad ning juurdekuuluvad luiged on HNRK pärisosa.
 • Tavaelus (kodus vmt) olemise aeg taastusravi perioodide vahel on oluline osa taastumisest: tõuseb teadlikkus igapäevasest hakkamasaamisest, suureneb motivatsioon, tärkavad uued eesmärgid jne. Mõistliku raviplaani osas oskab HNRK meeskond jagada häid soovitusi.
60 years of experiences, contemporary knowledge, well-kept skills.