Hanked

Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses korraldatakse hankeid vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele ning asjaajamise heale tavale.

Käesoleval lehel leiate

Loodame meeldivale koostööle!

Kuidas saada ravile

Loe täpsemalt, kuidas saada statsionaarsele, ambulatoorsele või tasulisele taastusravile HNRK-s.

65-aastased kogemused, tänapäevased teadmised, hästi hoitud oskused.