Ligipääsetavuse teatis

KKK

1. Kuidas saada HNRK-sse ravile?

HNRK-sse ravile tulemiseks on erinevaid võimalusi:
Eesti Haigekassa rahastusega, milleks on vajalik perearsti või eriarsti saatekiri.
Sotsiaalkindlustusameti rahastusega, milleks on vajalik otsus rehabilitatsiooniteenuse rahastamise ülevõtmisest.
Eesti Töötukassa rahastusega, milleks on vajalik sealse juhtumikorraldaja otsus tööalase rehabilitatsiooni vajadusest.
Kolmanda rahastaja, s.h. teenuse tarbija enda, rahastusega.

Teenuseid on võimalik tarbida nii statsionaarselt kui ambulatoorselt.

Loe lähemalt “Kuidas saada ravile HNRK-sse?”

2. Kui kaua saab HNRK-s viibida?

HNRK-s viibimise võimalused sõltuvad teenuse finantseerija tingimustest. Eesti Haigekassa rahastusega võib teenuse pikkus varieeruda 10-60 (mõnikord rohkemagi) päevani sõltuvalt patsiendi seisundist ja seisundi akuutsusest. Täpsemad HNRK-s viibimise tingimused on võimalik läbi rääkida enda osakonna juhi ja/või enda HNRK raviarstiga.

Eesti Haigekassa rahastuse täpsemad tingimused statsionaarsele teenusele on kirjeldatud siin
Eesti Haigekassa rahastuse täpsemad tingimused ambulatoorsel teenusel on kirjeldatud siin
Eesti Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusameti poolt finantseeritavate teenuste tingimused on loetavad siin

3. Kui palju HNRK-s viibimine maksab?

HNRK-s viibimise hind sõltub teenuse rahastaja tingimustest.

Vaata lähemalt HNRK teenuste hinnakirja.

4. Miks ei ole HNRK-s passiivseid teenuseid?

HNRK on selgelt tänapäevasele aktiivsele taastusravile suunatud teenust osutav haigla. Passiivseid teenuseid on viimastel aastatel oluliselt vähendatud kahel põhjusel:

  1. Kuluefektiivsus on väga madal ehk teenuse olemasolemiseks peab haigla leidma lisaressursse.
  2. Passiivsetel teenustel, näiteks osokeriit, mudaravi, jalavann, mullivann vmt, ei ole tõestatud efektiivset taastavat mõju inimese funktsionaalsele võimekusele. Passiivsetel lähenemistel on lühiajaline leevendav, toetav mõju. HNRK on aastatega kaotanud täielikult ära teenused, mille läbiviimine ei ole olnud mõttekas kas korralduslikult või finantsiliselt, näiteks osokeriit ja mudaravi, või millel on väga vähene mõju funktsionaalsele võimekusele, näiteks jalavann. HNRK on leidnud asendusvõimalused teenustele, millel on selge toetav mõju aktiivsetele tegevustele, näiteks soojasavikatlad füsio- ja tegevusteraapias soojaravi tegemiseks.

Passiivsed teenuse, mille teadaolev mõju ja kasutegur on suurem, näiteks erinevad elektriravimoodulid, laserravi, magnetravi, on HNRK-s endiselt olemas ning kasutusel. Samuti on seotatud kaasaegsed vahendid nende läbiviimiseks.
Samuti on 2014. aastal suurendatud massööride hulka, et patsientidel oleks rohkem võimalusi tarbida ka tasulist massaaži teenust. Massöörid töötavad ka laupäeviti.

5. Kas nädalavahetustel toimub ravisid?

Jah. Vähendatud mahus on laupäeviti tööl füsioterapeudid, sageli ka tegevusterapeudid. Samuti on laupäeviti töötamas massöörid.
Pühapäev on HNRK-s puhkepäev nii töötajatele kui patsientidele.

6. Miks ei ole mudaravi võimalik osta tasulise teenusena?

Mudaravi tasulise teenuse hind tuleks sarnane hetkel Eesti spaades rakendatud hinnaga, jäädes ca 30€ umber. Nimetatud hind on aga Eesti tarbijale selgelt ülejõukäiv.

7. Miks ei ole nädalavahetustel füsioteraapisaalid ja jõusaal patsientidele vabaks kasutamiseks avatud?

Füsioteraapiasaalid ja jõusaal ei ole patsientidele ilma professionaalse järelevalveta avatud kahel olulisel põhjusel:

  1. Et tagatud oleks patsientide turvalisus. Ilma järelevalveta tegevused on suure riskiga, eriti juhtudel, kus hulk erinevaid patsiente võib sattuda samal ajal samasse ruumi ning kuidagi ei ole võimalik vältida üksteisele nõu andmist ja üksteise suunamist erinevatele tegevustele.
  2. Nii füsioteraapiasaalides kui jõusaalis on vahendeid ja tehnikat, mille väärtus on suur ning mida on vajalik kaitsta nii purunemise kui kadumise eest. Samuti on vajalik nende kasutamise oskus.

Kuna HNRK-s on palju ka kognitiivsete probleemidega inimesi ehk neid, kes ei oska adekvaatselt hinnata nendele mõjuvat ohutegurit ega mõtestada lahti tekkida võivad olukordi, on kõigile osapooltele turvalisem ja mõistlikum kui füsioteraapiasaalid ja jõusaal on kasutatavad koos professionaalse järelevalvega.

Kuidas saada ravile

Loe täpsemalt, kuidas saada statsionaarsele, ambulatoorsele või tasulisele taastusravile HNRK-s.

65-aastased kogemused, tänapäevased teadmised, hästi hoitud oskused.