Registratuur

Amblatoorse ravitöö registratuur

Taastusarsti vastuvõtule registreerimine, broneeringu tühistamine, ambulatoorse raviplaani muutmine ja üksikteenuste müük, perearsti teraapiafondi teenused

Digiregistratuur

+372 4725 413
 amb@hnrk.ee
Avatud:
E-R 8.00 – 16.30

Statsionaarse ravitöö registratuur

Üldine info ravile pääsemise kohta, statsionaarsete saatekirjade registreerimine, tööalane rehabilitatsioon ja spordimeditsiinilisele terviseuuringule registreerimine

+372 4725 404
 registratuur@hnrk.ee
Avatud:
E-R 8.00 – 16.30

Kui Teil on küsimus, mis puudutab HNRK-sse ravile tulemist või muud moodi HNRK teenuseid, palume Teil ühendust võtta HNRK registratuuriga!

Kuidas saada ravile

Loe täpsemalt, kuidas saada statsionaarsele, ambulatoorsele või tasulisele taastusravile HNRK-s.

60-aastased kogemused, tänapäevased teadmised, hästi hoitud oskused.

Head inimesed!

! Alates 4.5.2020 alustab HNRK tasapisi statsionaarsete teenuste osutamist. Võtame inimestega, keda statsionaarsele ravile ootame ise ühendust. Peamiseks vastuvõtmise kriteeriumiks on inimese tervislik seisund ja taastusravi vajaduse möödapääsmatus. Saatekirju statsionaarsele ravile suunamiseks võtame vastu läbi registratuuri: +372 472 5404
! Maikuus jätkuvad taastusarstide ambulatoorsed vastuvõtud kaugvastuvõttudena, v.a. juhul kui patsiendi nägemine on arsti hinnangul möödapääsmatu.
! Maikuus alustame näost näkku ambulatoorsete taastusraviteenuste osutamist järk-järgult. Patsientidega, keda HNRK-sse teenustele ootame, võtame ise ühendust. Kutsumise eelduseks on inimese tervislik seisund ja taastusravi teenuse vajaduse möödapääsmatus.
! Saatekirju ambulatoorsele taastusravile võtame vastu läbi ambulatoorse töö registratuuri: +372 472 413
! Rehabilitatsiooniteenuste suunamisi arutame läbi registratuuri kaudu: +372 472 5404
! Alates 4.5.2020 on Tervisameti nõuete kohaselt HNRK fuajeesse sissepääsu juurde üles seatud nakkustõrje kontrollpunkt. Kontrollpunktis on meditsiinitöötajad, kes mõõdavad kontaktivabalt ravile saabuvate patisentide kehatemperatuuri, hindavad ülemise hingamisteede nakkushaiguste tunnuseid, paluvad täita ja allkirjastada tervisedeklaratsiooni, paluvad sooritada käte desinfitseerimise ja annavad maski. Kui patsiendil on palavik või ülemiste hingamisteede sümptomid või anamneesis mu ohutegur, on meditsiinitöötajad õigus inimest mitte haiglasse lubada.
! Palume patsientidel, kellel on palavik, ülemiste hingamisteede nakkushaiguste sümptomid või hiljutine võimalik kokkupuude koroonaviirust põdeva inimesega HNRK-sse mitte tulla ja sellest meile teada anda.
! HNRK patsientide külastamine on keelatud. Patsientide haiglasse saabumine võib toimuda vajadusel ühe saatjaga.
! Statsionaarsel ravil viibivatel patsientidel ei ole lubatud minna nädalavahetusel koju.
! Kõik asjaajamised palume teha elektroonilisel teel.
! Pakkide toomine HNRK-s viibivatele patsientidele ei ole lubatud. Hädavajadused peavad olema selle osakonna vanemõega, kus patsient viibib, kooskõlastatud.
! HNRK Abivahendikeskusesse palume inimestel väljastpoolt haiglat mitte kohale tulla. Abivahendi või nõustamisel vajadusel helistage telefonil +372 591 89 007.

Küsimuste korral, palun, võtke ühendust HNRK registratuuriga telefonil 472 5404.

Kõige õigem ja ajakohasem info koroonaviiruse COVID-19 kohta on leitav Terviseameti kodulehelt – https://www.terviseamet.ee/
Viirusennetuse teavitusmaterjalid https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised

Hoiame iseennast ja teisi!