Ligipääsetavuse teatis

Ergonoomilised töövõtted ja hooldusvahendid erivajadusega inimese abistamisel

Koolitajad: Jelena Klimova  ja  Elina Õispuu – spinaalse rehabilitatsiooni osakonna hooldajad.

Sihtgrupp: kasvatajad, kasvatajaabid, tegevusjuhendajad
Osalejate arv: 10
Koolituse maht: 3 akadeemilist tundi (nii auditoorne kui praktiline osa).

Koolitusaeg: vastavalt kokkuleppele

Koolituse eesmärgiks on pakkuda erivajadusega inimesega tegelevatele töötajatele teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi, kuidas abistada erivajadusega inimest siirdumistel ja asendivahetustel, kuidas kasutada erinevaid abivahendeid ning milline oleks õige tööergonoomika.
Lisaks antakse ülevaade nahahoolduse üld-põhimõtetest ja nahahooldusvahenditest.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • õige abivahendi valik;
 • siirdumised voodis ilma abivahendita ja abivahenditega;
 • abistatava õige asend/asendravi voodis;
 • abistamine toolile, ratastooli, pesuraamile  ja tagasi voodisse;
 • ergonoomilised tööasendid ja –võtted abistamisel.

Õppemeetodid: Koolitus algab lühikese sissejuhatava loenguga, millele järgneb praktiline osa. Praktilises osas saavad koolitusel osalejad koolitajate juhendamisel proovida erinevaid siirdumise abivahendeid; harjutada siirdumisi ja asendivahetusi voodipiires ja eritasapindadevahel; jälgida ergonoomilise tööasendeid ja – võtteid.

Õppekeskkond:  Koolitus toimub HNRK ruumides esitlustehnikaga varustatud õppeklassis. Praktilise osa läbiviimisel kasutatakse õppeklassi haiglavoodit, libilauda, asendipatju jt abivahendeid.

Õppematerjalide loend:  Esitlusmaterjal: „Ergonoomilised töövõtted ja hooldusvahendid erivajadusega inimese abistamisel“.

Koolituse läbinu:

 • teab ergonoomika põhimõtteid erivajadusega inimese abistamisel;
 • teab põhimõtteid ja võtteid siirdumistel abistamisel, asendivahetustel voodis, hügieenitoimingute sooritamisel;
 • oskab kasutada erinevaid abivahendeid siirdumistel abistamisel, asendivahetustel voodis, hügieenitoimingute sooritamisel.

Koolituse lõpetamine: Koolituse läbimise eelduseks on aktiivne osavõtt loengust ja praktilisest osast. Koolituse läbinutele väljastatakse Tõend osalemise kohta.

Koolituse HIND: palun küsi pakkumist maire.nigul@hnrk.ee.

Koolituse maksumus sisaldab:  koolituse ettevalmistust, koolituse läbiviimist programmis näidatud teemadel ja mahus, elektroonseid koolitusmaterjale, koolitusruumi kasutamist HNRK-s (Haapsalu, Sadama tn. 16) või transporti kokkulepitud asukohta ning elektroonseid Tõendeid koolituse läbinutele.  

Lisatasu eest on võimalik tellida kohvipause vastavalt hinnakirjale: https://www.hnrk.ee/wp-content/uploads/2022/10/2022_10_14_Tasuliste_tugiteenuste_hinnakiri.pdf

* Kui vajad erilahendust koolituse asukohale teemadele või mahule, palun anna oma soovidest teada:  maire.nigul@hnrk.ee.

Koolituse tellimine  Kuidas saada ravile

  Loe täpsemalt, kuidas saada statsionaarsele, ambulatoorsele või tasulisele taastusravile HNRK-s.

  65-aastased kogemused, tänapäevased teadmised, hästi hoitud oskused.