HETKEL KOOLITUST TELLIDA EI SAA! Ergonoomilised töövõtted ja hooldusvahendid erivajadusega inimese abistamisel

Ergonoomilised töövõtted ja hooldusvahendid erivajadusega inimese abistamisel

 Koolitus on tellitav!

Koolitajad: Jelena Klimova, Elina Õispuu

Koolituse üldandmed:

Sihtgrupp: kasvatajad, kasvatajaabid, tegevusjuhendajad
Osalejate arv: 10
Koolituse maht: 3 akadeemilist tundi (nii auditoorne kui praktiline osa).

Koolituse eesmärk:

Koolituse eesmärgiks on pakkuda erivajadusega inimesega tegelevatele töötajatele teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi, kuidas abistada erivajadusega inimest siirdumistel ja asendivahetustel, kuidas kasutada erinevaid abivahendeid ning milline oleks õige tööergonoomika.
Lisaks antakse ülevaade nahahoolduse üld-põhimõtetest ja nahahooldusvahenditest.

Koolituse õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

 • teab ergonoomika põhimõtteid erivajadusega inimese abistamisel;
 • teab põhimõtteid ja võtteid siirdumistel abistamisel, asendivahetustel voodis, hügieenitoimingute sooritamisel;
 • oskab kasutada erinevaid abivahendeid siirdumistel abistamisel, asendivahetustel voodis, hügieenitoimingute sooritamisel.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • õige abivahendi valik;
 • siirdumised voodis ilma abivahendita ja abivahenditega;
 • abistatava õige asend/asendravi voodis;
 • abistamine toolile, ratastooli, pesuraamile  ja tagasi voodisse;
 • ergonoomilised tööasendid ja –võtted abistamisel.

 Õppemeetodid:

Koolitus algab lühikese sissejuhatava loenguga, millele järgneb praktiline osa. Praktilises osas saavad koolitusel osalejad koolitajate juhendamisel proovida erinevaid siirdumise abivahendeid; harjutada siirdumisi ja asendivahetusi voodipiires ja eritasapindadevahel; jälgida ergonoomilise tööasendeid ja – võtteid.

Koolituse lõpetamine:

Koolituse läbimise eelduseks on aktiivne osavõtt loengust ja praktilisest osast.

Koolituse läbinutele väljastatakse Tõend osalemise kohta.

Koolituse HIND: 150 EUR* (3 akad. h)

Koolituse maksumus sisaldab:  koolituse ettevalmistust, koolituse läbiviimist programmis näidatud teemadel ja mahus, koolitusmaterjale, koolitusruumi kasutamist HNRK-s (Haapsalu, Sadama tn. 16) ning elektroonseid Tõendeid koolituse läbinutele.  

Lisatasu eest on võimalik tellida kohvipause vastavalt hinnakirjale: https://www.hnrk.ee/wp-content/uploads/2019/04/2019_04_01_Tasuliste_tugiteenuste_hinnakiri.pdf

* Kui vajad erilahendust koolituse teemadele või mahule, palun küsi pakkumist info@hnrk.ee.

Koolituse tellimine
  Kuidas saada ravile

  Loe täpsemalt, kuidas saada statsionaarsele, ambulatoorsele või tasulisele taastusravile HNRK-s.

  60-aastased kogemused, tänapäevased teadmised, hästi hoitud oskused.