Taastusravihaigla registratuur

Üldinfo ja statsionaarne vastuvõtt:

Ambulatoorsed vastuvõtud:

Haiglast

Haiglas on kokku 145 töötajat, neist umbes 100 töötab vahetult patsiendiga.

Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus (HNRK) on taastusravihaigla, mis on spetsialiseerunud neuroloogiliste probleemidega laste ja täiskasvanute abistamisele.

 

Kuidas saada ravile

Loe täpsemalt, kuidas saada statsionaarsele, ambulatoorsele või tasulisele taastusravile HNRK-s.

Tutvustav video

Video Thumbnail

Anna meile tagasisidet!

Toetusfond

Ole abiks!

Koolitused ja sündmused

HNRK-s on hea tava korraldada võimaluste olemasolul kvaliteetkoolitusi taastusravi- ja rehabilitatsiooni valdkonnast. Kutsume alati osalema ka häid kolleege väljastpoolt HNRK-d.

Hetkel aktuaalseid koolitusi pole

Tellimisel koolitused

Kui kellelgi on soov õppida üht-teist järgmistes valdkondades:

  • Neurorehabilitatsiooni üldised põhimõtted
  • Eesmärkide seadmine, sõnastamine vmt
  • Vertikaliseerimise olulisusest neuroloogilise kahjustuse järgsest seisundist taastumisel
  • Ratastooli oskuste hindamine ja arendamine
  • Kõndimise analüüsimine ja arendamine PCI lastel.
  • Jõutreening neurorehabilitatsioonis

või mõnel muul teemal, mis puudutab taastusravi ja rehabilitatsiooni, siis andke meile sellest märku. Arutame läbi Teie vajaduse, otsustame, kas meil on olemas teadmised ja oskused ning teeme Teile pakkumise. Muuhulgas on võimalik ka see, et soovitud koolitus toimub Teie töökohal, kui huvitatud osalisi on kümme või rohkem.

Igasuguste personaalsete koolituste teemalisteks täpsustusteks kirjuta kadri.englas@hnrk.ee või
helistada telefonil +372 4725 458

60-aastased kogemused, tänapäevased teadmised, hästi hoitud oskused.

Head inimesed!

! Alates 4.5.2020 alustab HNRK tasapisi statsionaarsete teenuste osutamist. Võtame inimestega, keda statsionaarsele ravile ootame ise ühendust. Peamiseks vastuvõtmise kriteeriumiks on inimese tervislik seisund ja taastusravi vajaduse möödapääsmatus. Saatekirju statsionaarsele ravile suunamiseks võtame vastu läbi registratuuri: +372 472 5404
! Maikuus jätkuvad taastusarstide ambulatoorsed vastuvõtud kaugvastuvõttudena, v.a. juhul kui patsiendi nägemine on arsti hinnangul möödapääsmatu.
! Maikuus alustame näost näkku ambulatoorsete taastusraviteenuste osutamist järk-järgult. Patsientidega, keda HNRK-sse teenustele ootame, võtame ise ühendust. Kutsumise eelduseks on inimese tervislik seisund ja taastusravi teenuse vajaduse möödapääsmatus.
! Saatekirju ambulatoorsele taastusravile võtame vastu läbi ambulatoorse töö registratuuri: +372 472 413
! Rehabilitatsiooniteenuste suunamisi arutame läbi registratuuri kaudu: +372 472 5404
! Alates 4.5.2020 on Tervisameti nõuete kohaselt HNRK fuajeesse sissepääsu juurde üles seatud nakkustõrje kontrollpunkt. Kontrollpunktis on meditsiinitöötajad, kes mõõdavad kontaktivabalt ravile saabuvate patisentide kehatemperatuuri, hindavad ülemise hingamisteede nakkushaiguste tunnuseid, paluvad täita ja allkirjastada tervisedeklaratsiooni, paluvad sooritada käte desinfitseerimise ja annavad maski. Kui patsiendil on palavik või ülemiste hingamisteede sümptomid või anamneesis mu ohutegur, on meditsiinitöötajad õigus inimest mitte haiglasse lubada.
! Palume patsientidel, kellel on palavik, ülemiste hingamisteede nakkushaiguste sümptomid või hiljutine võimalik kokkupuude koroonaviirust põdeva inimesega HNRK-sse mitte tulla ja sellest meile teada anda.
! HNRK patsientide külastamine on keelatud. Patsientide haiglasse saabumine võib toimuda vajadusel ühe saatjaga.
! Statsionaarsel ravil viibivatel patsientidel ei ole lubatud minna nädalavahetusel koju.
! Kõik asjaajamised palume teha elektroonilisel teel.
! Pakkide toomine HNRK-s viibivatele patsientidele ei ole lubatud. Hädavajadused peavad olema selle osakonna vanemõega, kus patsient viibib, kooskõlastatud.
! HNRK Abivahendikeskusesse palume inimestel väljastpoolt haiglat mitte kohale tulla. Abivahendi või nõustamisel vajadusel helistage telefonil +372 591 89 007.

Küsimuste korral, palun, võtke ühendust HNRK registratuuriga telefonil 472 5404.

Kõige õigem ja ajakohasem info koroonaviiruse COVID-19 kohta on leitav Terviseameti kodulehelt – https://www.terviseamet.ee/
Viirusennetuse teavitusmaterjalid https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised

Hoiame iseennast ja teisi!