Tagasiside tulemused

SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus on patsientide tagasiside kogumise ja analüüsimisega tegelenud alates aastast 2002. Kuid oluliselt enam oleme patsientide arvamustele ja ettepanekutele tähelepanu pööranud alates aastast 2008.

Viimastel aastatel on keskmiselt tagasisidet andnud umbes 30% ravilviibinud patsientidest.

Samuti on viimaste aastatega patsiendid muutunud teadlikumaks ja mõistavad, et tagasiside on oluline mõlemale poolele ja mitte ainult positiivne vaid ka negatiivne.

Adekvaatne tagasiside annab oluliselt paremad võimalused parandada ravikvaliteeti, arendada personali professionaalseid oskusi ning kujundada ravi keskkonda. Meile on väga oluline iga patsiendi arvamus ja rahulolu.

Alates 2012. aasta aprillist on haiglas kasutusel uus patsientide tagasiside küsimustiku vorm, mis on informatiivsem ja täpsemat tagasisidet andev, endiselt nii eesti- kui vene keeles.

Õde jagab küsimustiku koos selgitustega tagasiside vajalikkusest patsientidele või omastele eelviimase ravipäeva õhtul või haiglast lahkumise päeva hommikul. Küsimustik sisaldab 21 küsimust, millele vastates on võimalik anda hinnang saadud teenustele, majutusele ja toitlustusele (väga hea(4); rahul(3); ei ole rahul(2); ei ole üldse rahul(1)) ning lisada sõnaline kommentaar.

Kuidas saada ravile

Loe täpsemalt, kuidas saada statsionaarsele, ambulatoorsele või tasulisele taastusravile HNRK-s.

60-aastased kogemused, tänapäevased teadmised, hästi hoitud oskused.