Koolitused

Täienduskoolituse õppekorralduse alused

HNRK Täiskasvanute täienduskoolitusalase tegevuse majandustegevusteate nr on 191657.

HNRK korraldab täienduskoolitusi enda poolt väljapakutud koolitustena või vastavalt tellimustele. Väljapakutud koolituste põhisisu, õpiväljundid, ja õppemeetodid on nähtavad vastava koolituse tutvustuse all, koolituse täpne maht, teemad ning korralduslikud tingimused kujunevad koostöös tellijaga.

Täiendkoolituste väljatöötamisel arvestatakse koolituse sihtgrupi vajadusi, teadaolevaid tõenduspõhisuse printsiipe koolituse sisu valdkonnas, seadusandlust ja teisi olulisi nõudeid.

Loe Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse täiskasvanute täienduskoolituse õppekorralduse ja koolitustegevuse kvaliteedi tagamise alustest siin.

Koolitajad

Koolitajate valikul lähtutakse õppekavas kirjeldatud õpiväljunditest ja koolitaja kvalifikatsioonist ning varasemast õpi- ja töökogemusest koolitatavas valdkonnas.

Meie koolitajad on

Kadri Englas – laste osakonna füsioterapeut, HNRK juhatuse liige.

Riina Mõim – spinaalse rehabilitatsiooni osakonna füsioterapeut, teraapiate juht.

Siiri Siimenson – spinaalse rehabilitatsiooni osakonna tegevusterapeut.

Jelena Klimova –  spinaalse rehabilitatsiooni osakonna hooldaja.

Elina Õispuu – spinaalse rehabilitatsiooni osakonna hooldaja.

Ines Margato – neurorehabilitatsiooni osakonna füsioterapeut, teraapia valdkonna juht,

Helbe Mettis – neurorehabilitatsiooni osakonna hooldaja.

Mari-Liis Ööpik-Loks – insuldi ja peaajutraumaga patsientide füsioterapeut, teenuste juht.

Koolituskalender

Toimuvad koolitused

Tellitavad koolitused

Kuidas saada ravile

Loe täpsemalt, kuidas saada statsionaarsele, ambulatoorsele või tasulisele taastusravile HNRK-s.

65-aastased kogemused, tänapäevased teadmised, hästi hoitud oskused.